Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Stratejik Lojistik Yönetiminde Öne Çıkan Kriterler: Azerbaycan'da Kargo Şirketleri Üzerinde Değerlendirme

Azar Gulushlu
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ali Alizada
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bahadır Fatih Yıldırım
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Teknolojik ilerlemelerin hız kazandığı modern çağda lojistik şirketleri giderek artan güçlü rekabetle karşı karşıyadır. Şirketlerin rakiplerinden öne geçebilmeleri ve sağlam bir müşteri memnuniyeti oluşturabilmeleri etkili bir lojistik ağının varlığına dayanmaktadır. Kargo taşımacılığı, lojistik hizmet veren şirketlerin öne çıkan hizmet alanlarından birini oluşturmaktadır. Azerbaycan'da faaliyet gösteren kargo şirketlerinin seçimini etkileyen kriterleri belirlemek ve incelemek amacıyla yapılan çalışmada, ülke genelinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiş ve 5 lojistik şirketi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesiyle, müşterilerin kargo şirketi tercihinde önemsediği kriterler ve bu kriterlere uygun olarak tercih edilmesi gereken kargo şirketi belirlenmiştir. Zorlu rekabet koşullarında varlıklarını sürdürmeyi ve kazançlarını artırmayı hedefleyen kargo şirketlerine yönelik çalışmanın sonuçları doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kargo Şirketleri, Kargo Şirket Seçimi, Müşteri Memnuniyeti, Lojistik

Highlighted Criteria in Strategic Logistics Management: Evaluation on Cargo Companies in Azerbaijan

In the modern era, where technological advances accelerate, logistics companies face increasingly strong competition. The ability of companies to get ahead of their competitors and create solid customer satisfaction depends on the existence of an effective logistics network. Cargo transportation constitutes one of the prominent service areas of logistics service companies. In the study carried out to determine and examine the criteria affecting the selection of cargo companies operating in Azerbaijan, field research was conducted throughout the country and 5 logistics companies were evaluated. By evaluating the research results, the criteria that customers care about when choosing a cargo company and the cargo company that should be preferred in accordance with these criteria were determined. Suggestions are presented in line with the results of the study for cargo companies aiming to maintain their existence and increase their profits in tough competitive conditions.

Keywords: Customer Satisfaction, Logistics, Cargo Company Selection, Cargo Companies

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.