Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

TCDD 12. Kalkınma Planı Dönemi Dahilinde Karabük Yük Taşımacılığı için Tahmini Kapasitenin Belirlenmesi

Mehmet Emin Akay
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Tuğrul Bayraktar
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

TCDD stratejik planına göre 5 yıllık kalkınma planı bağlamında demiryolu taşımacılığının ekonomik büyüklüğünün değişimi ile ihtiyaç duyulacak olan yük kapasitesini de artacaktır. Bu çalışmada kalkınma planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan ek altyapı çalışmaları hesaba katılmadan mevcut eğilim içerisinde Irmak-Çankırı-Karabük-Zonguldak dağıtım merkezi sayılan Ülkü Garı'nın çeyreklik dönemler bazında 2024 - 2028 yılları boyunca ihtiyaç duyacağı toplam yük kapasitesi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Winter üstel düzleştirme tahminleme metodunun kullanıldığı bu çalışmada 2028 yılı toplam yük kapasitesinin en az 8 milyon ton olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kapasite Planlama, Tahminleme, Winter Üstel Düzleştirme Metodu

Determination of Estimated Capacity for Karabük Freight Transportation within The TCDD 12th Development Plan Period

According to TCDD's strategic plan, the required load capacity will increase with the change in the economic size of railway transportation in the context of the 5-year development plan. In this study, the total load capacity of Ülkü Train Station, which is considered a hub for the Irmak-Çankırı-Karabük-Zonguldak freight transportation, was forecasted for between 2024 and 2028 quarterly in the current trend, without considering the additional infrastructure works to be carried out within the framework of the strategic development plan. In this study, in which the Winter exponential smoothing estimation method was used, it was concluded that the total load capacity of 2028 should be at least 8 million tons.

Keywords: Capacity Planning, Forecasting, Winter Exponential Smoothing

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.