Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

1915 Çanakkale Köprüsü Bağlamında Çoklu (Multimodal) Taşımacılıkta Güzergâh Seçimi

Mehmet Gürtürk
Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Erkan Çelik
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Güzergâh seçimi; işletmelerin cevap verebilirliğini, ulaştırma maliyetlerini ve verimliliğini etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Güzergâh seçimini etkileyen birden fazla kriter mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, güzergâh seçim kriterlerini ortaya koymak ve bu kriterler çerçevesinde 1915 Çanakkale Köprüsü bağlamında belirlenen güzergahları incelemektir. Bu kapsamda ilk olarak güzergâh seçimi ile ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tespit edilen kriterler çerçevesinde 1915 Çanakkale Köprüsü bağlamında belirlenen güzergahlar incelenmiş ve elde edilen sonuçların işletmelerin 1915 Çanakkale Köprüsü bölgesinde tercih edecekleri güzergahlar için faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güzergah Seçimi, Çoklu Taşımacılık, 1915 Çanakkale Köprüsü

Route Selection in Multimodal Transport in The Context of The 1915 Çanakkale Bridge

Route selection is an important factor affecting responsiveness, transportation costs, and efficiency of companies. There are multiple criteria affecting route selection. This study aims to reveal the route selection criteria and to examine the routes determined in the context of the 1915 Canakkale Bridge within the frame of these criteria. In this scope, firstly, a literature review on route selection was carried out. Then, within the frame of the determined criteria, the routes selected in the context of the 1915 Canakkale Bridge were examined and it was concluded that the results obtained would be beneficial for the routes that the enterprises would prefer in the 1915 Canakkale Bridge region.

Keywords: Multimodal Transportation, Route Selection, 1915 Çanakkale Bridge

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 65

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.