Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Lojistik Sektöründe Şirketlerin Kurumsal Sürdürülebilirlik Performanslarının İncelenmesi: XPO Logistics Örneği

Yasemin Yıldırım
Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Ahmet Öztel
Dr., Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

2019 yılında COVID-19’un ortaya çıkması ve 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle tüm dünyada virüsün yayılım hızını azaltmak için sosyal hayattan iş hayatına kadar birtakım kısıtlamalar getirilmiştir. Virüs’ ün enfekte olan kişilerin özellikle solunum yolu ile kolayca bulaştırabilir olması sebebiyle ’sosyal mesafe’ kavramı önem kazanmıştır. Çalışma hayatında işin sürdürebilirliği, sosyal mesafeli çalışmaya olanak sağlayan uzaktan çalışma modeli ile sağlanabilmiştir. Çalışma hayatındaki bu değişiklik, ihtiyaçlara yönelik tüketici taleplerinin artması ile gıda, temizlik ve teknolojinin COVID-19’dan daha düşük seviye de etkilenmelerini sağlamıştır. Dünya üzerinde ülkeler dijital altyapı ve mühendislik kabiliyetlerinin geliştirerek pandemi ile yüzleşmeye; otomasyon, akıllı makineler, dijital pazar, nakliye pazarı üzerinde çalışan veri bilimcileri kullanmaya , topluluk güdümlü, iletişim takibi sağlayan teknolojilerle COVID-19 yayılımın hafifletmeye çalışmaktadır. ABD’de dünyanın lider yük taşımacılığı şirketlerinden biri olan XPO Logistic’in bu süreçten nasıl etkilendiğini değerlendirmek için kurumsal sürdürülebilirlik rapor verilerinde finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik incelenmiş. 2017-2021 periyodunda 5 yıl değerleme kriteri olarak alınmıştır. Analizlerde çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden ENTROPİ ve COPRAS yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada virüsün ortaya çıkma ve yayılma döneminde XPO Logistics’e kısa dönemli tepkileri araştırılmıştır. Sonucunda çıkan değerler ve analizler, COVID-19 pandemi döneminde XPO Logistics’in kurumsal sürdürülebilirlik açısından nasıl etkilendiğini görmek isteyen yöneticiler, yatırımcılar ve paydaşlarına yardımcı nitelikte bilgiler sunmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, XPO, COPRAS, Covid-19, Lojistik, Entropi

Investigation of The Corporate Sustainability Performances of Companies in The Logistics Sector Before and After The Covid-19 Pandemic: The Example of XPO Logistics

With the emergence of COVID-19 in 2019 and its declaration as a pandemic by the World Health Organization (WHO) in 2020, some restrictions have been introduced from social life to busines life to reduce the spread of the virus all over the world. The concept of ‘social distance’ has gained importance because the virus can easily be transmitted by infected people, especially through the respiratory tract. Sustainability of work in working life has been ensured by the remote working model that allows social distance work. This change in working life, with the increase in consumer demands for needs, has made food, cleaning and technology less affected by COVID-19. Countries around the world are trying to confront the pandemic by developing their digital infrastructure and engineering capabilities; It tries to use data scientists working on automation, smart machines, digital market, transportation market and try to mitigate the spread of COVID-19 with technologies that provide community – driven communication tracking. In order to evaluate how XPO Logistic, one of the world’s leading freight transportation companies in the USA, was affected by this process, financial, environmental and social sustainability were examined in the corporate sustainability report. In the 2017-2021 period, 5 years was taken as the valuation criterion. In the analysis, ENTROPI and COPRAS methods, which are multi-criteria decision making methods, were used. In this study, the short-term responses to XPO Logistics during the emergence and spread of the virus were investigated. The resulting values and analyzes are intended to provide helpful information to managers, investors and stakeholders who want to see how XPO Logistics has been affected in terms of corporate sustainability during the COVID-19 pandemic period.

Keywords: Corporate Sustainability, XPO, COPRAS, Entropy, Covid-19, Logistics

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 1-2

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.