Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Drone Seçim Problemi: CRITIC ve CoCoSo Yöntemleri İle Bir Uygulama

Gülin Zeynep Öztaş
Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

Tayfun Öztaş
Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

Drone fiziksel özellikleri sayesinde sunduğu esneklik, ulaşılabilirlik, satın alınabilirlik gibi faktörler nedeniyle kullanıcıları tarafından çeşitli amaçlarla tercih edilen insansız bir hava aracıdır. Gelişen drone piyasasında üreticiler, birbirinden farklı özelliklere sahip çok sayıda ürünü kullanıcılarına arz etmektedir. Ancak piyasadaki ürün çeşitliliği, karar vericilerin fiyat, ağırlık, uçuş mesafesi, uçuş süresi, şarj süresi gibi birbiriyle çelişebilen çok sayıda kriter altında ihtiyaçlarına en uygun alternatifi seçmelerini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada piyasada yaygın şekilde bulunan bir drone markasının on modeli arasından en uygun alternatifin seçilmesi problemine Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri ile çözüm aranmaktadır. Drone seçim problemi için fiyat, ağırlık, performans, kamera ve batarya başlıkları altında gruplanan çeşitli kriterlerin ağırlıkları objektif ağırlık belirleme yöntemlerinden biri olan CRITIC ile hesaplanmıştır. Çalışmaya dahil edilen alternatifler arasından en uygun drone ise CoCoSo yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda bulgular yorumlanarak potansiyel drone kullanıcılarına Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımlarıyla objektif bir değerlendirme sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ÇKKV, Drone Seçimi, CRITIC, CoCoSo

Drone Selection Problem: An application of CRITIC and CoCoSo Methods

The drone is an unmanned aerial vehicle that is preferred by its users for various purposes, thanks to factors such as flexibility, accessibility, and affordability, thanks to its physical features. In the developing drone market, manufacturers offer a large number of products with different features to their users. However, the variety of products in the market makes it difficult for decision-makers to select the most suitable alternative for their needs under many conflicting criteria such as price, weight, flight distance, flight time, and charging time. In this study, a solution methodology is proposed for the problem of selecting the most suitable alternative among ten models of a drone brand, which is widely available in the market, with Multi-Criteria Decision Making methods. For the drone selection problem, the weights of various criteria such as price, weight, performance, camera, and battery were calculated with CRITIC, which is one of the objective weight determination methods. Among the alternatives included in the study, the most suitable drone was determined by the CoCoSo method. As a result of the calculations, the findings were interpreted and an objective evaluation was presented to potential drone users with Multi-Criteria Decision Making approaches.

Keywords: Smart Logistics, MCDM, Drone Selection, CRITIC, CoCoSo

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 10-11

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.