Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Taşımacılık Operasyonlarında Dijital Ödeme Sistemleri: E-Cüzdan Örneği

Adil Ünal
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Alpay Susuz
Lojistik Sektörü, , Türkiye

İşletmeler, müşterilere daha hızlı ve daha düşük maliyetli hizmet verebilmek için çeşitli yöntemler aramalarının bir sonucu olarak, süreç inovasyonları ile operasyonlarını giderek daha dijital hale getirmektedir. Lojistik endüstrisindeki inovasyon, internet kullanımının yaygınlaşması ve e-ticaretin de büyümesi ile desteklenmektedir. Lojistik operasyonların dijitalleşmesi, daha etkin ürün kategori yönetimi sağlamakta ve farklı operasyon türleri arasında dijital köprüler oluşturmaktadır. Dijital ödeme sistemleri günümüzde çevrimiçi ticari işlemlerin en önemli etkinleştiricisi durumundadır. Taşıma operasyonlarının gelişmiş dijital ödeme sistemleri entegre edilmiş bulut tabanlı sistemler üzerinden sunulması, hem lojistik hizmet sağlayıcılar hem de müşteriler için operasyonel verimlilik sağlamaktadır. Bu çalışmada, taşımacılık operasyonlarında dijitalleşme ve taşımacılıkta dijital ödeme sistemleri incelenmektedir. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin taşımacılık operasyonlarında kullandığı elektronik cüzdan uygulaması, vaka çalışması kapsamında ele alınmaktadır. Araştırma sonuçları, e-cüzdan uygulamasının ilgili işletmede farklı alanlarda operasyonel verimlilik ve finansal iyileşme sağladığını ortaya koymaktadır. Uygulama ile müşteri temsilcisi sayısında azalma sağlanmış, ciroya katkı açısından 10 Milyon TL tutarında ilave gelir elde edilmiştir. Desi başına %2.5 nakit akışı geliri sağlanmıştır. İşletmede dijital ödemeler tarafında işletmenin banka kartı komisyonlarından da tasarruf ettiğ tespit edilmiştir. Pazaryerinde faaliyet gösteren tedarikçilerin finansal takiplerinin daha sistematik hale gelmesi sonucu operasyonel maliyetler %5 azalmıştır. Çevrimiçi kontrat yönetimi sayesinde, sözleşme takipleri dijital hale dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: E-Cüzdan, Dijital Ödemeler, Dijital Taşımacılık, Süreç İnovasyonu

Digital Payment Systems in Transportation Operations: Example of E-Wallet

Businesses are increasingly digitizing their operations with process innovations, as a result of seeking various ways to serve customers faster and more cost-effectively. Innovation in the logistics industry is supported by the widespread use of the internet and the growth of e-commerce. The digitization of logistics operations provides more effective product/service category management and creates digital bridges between different types of logistics operations. Digital payment systems are today the most important enabler of online business transactions. Delivering transportation operations through cloud-based systems with integrated advanced digital payment systems provides operational efficiency for both logistics service providers and customers. In this study, digitalization in transportation operations and digital payment systems in transportation are examined. The electronic wallet application used by a business operating in the e-commerce industry in transportation operations is discussed within the scope of a case study. The results of the research reveal that the e-wallet application provides operational efficiency and financial improvement in different areas in the relevant business. With the application, the number of customer representatives was reduced and an additional income of 10 million TL was obtained in terms of contribution to turnover. It has 2.5% cash flow income per deci in operations. It has been determined that the business also saves on bank card commissions on the digital payments side. As the financial follow-up of the suppliers operating in the marketplace became more systematic, operational costs were reduced by 5%. Also contract tracking has been digitized.

Keywords: E-wallet, Digital Payments, Digital Transportation, Process Innovation

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 44-45

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.