Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Helal Lojistik: Kavramsal Bir Değerlendirme

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Efser Yeşilyurt
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Giyesiddin Nurov
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Helal Lojistik; lojistik işlemleri gerçekleştirilirken siparişten depolamaya, sevkiyattan bilgi aktarımı ve ödemeye, beraberinde konaklama hizmetlerinden yolcu taşımaya kadar her uygulamanın İslâmi kurallar dikkate alınarak yerine getirilmesi biçiminde tanımlanabilir. Dünya üzerinde de bölgesel olarak ülkemizde de farklı inançlarda insanlar yaşamakta olup, insan hak ve hürriyetleri, bireysel özgürlükler ve din ve inanç özgürlüğü bağlamında insanların artan beklentilerinin karşılanması büyük önem arz etmektedir. İnanç ekseninde değerlendirildiğinde, yolcuların konaklama tesisine ulaşması esnasında sunulan hizmetlerden, konaklama işletmelerinde sunulan hizmetlere varana kadar insanlar, beklentilerinin tam ve eksiksiz olarak karşılanmasını, beklentilerine ötelemeden ve ötekileştirme olmaksızın cevap verilmesini istemektedirler. Yine satın alınan ürünlerin içeriği, hangi koşullarda üretildiği ve depolandığı, hangi ürünlerle bir arada bulundurulduğu bilgisinin tüketici ile paylaşılması gerekmektedir. Tüm bunların bir zorlamaya vardırmaksızın ve tüketici baskısına gerek kalmaksızın yapılması, insanlığın, değer yargılarımızın ve önce insan anlayışının bir gereğidir. Bu çalışmanın amacı; helal lojistik kavramına ülkemizde ilk olacak şekilde bir kavramsal çerçeve oluşturulması ve bilimsel alt yapı hazırlanmasıdır. Bu nedenle kavram, lojistik ilkeleri ve işlemleri kapsamında teorik olarak ele alınacak ve alt yapısı oluşturularak çerçeve belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Karması, Helal Lojistik Bileşenleri, Helal Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.