Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İmalat İşletmelerinde Lojistik Hizmet Sağlayıcıları İle Kurulan İşbirliğinin İmalat İşletmelerindeki Verimliliğe Etkisi: Erzurum İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Selçuk Korucuk
Dr., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Yasemin Tatlı
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Küreselleşmenin getirisi olan rekabet olgusu işletmelerin varlıklarının devam ettirmede önemli bir unsurdur. Bu çerçeve de işletmeler pazarda varlıklarını devam ettirmek ve maliyet avantajı sağlamak için farklı yollara yönelmişlerdir Bu yollardan biri de alanlarında uzman diğer işletmelerle işbirliğine gitmektir. Çalışmada imalat işletmelerinin lojistik hizmet sağlayıcıları ile olan işbirliğinin işletme performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma Erzurum ilinde faaliyet gösteren imalat işletmelerinde lojistik hizmet sağlayıcılar ile işbirliğine giden 50 işletme üzerinde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede lojistik hizmet almanın imalat işletmelerinde maliyet avantajı sağladığı, verimi artırdığı, ana faaliyetlere daha fazla odaklandığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Performans, Dış Kaynak Kullanımı, Lojistik, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.