Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşgören Performansı ve İşgören Memnuniyetinin Lojistik Performansa Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Gülşen Kocaman
Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye

Günümüzde işletmelerin ve işletmede çalışan bireylerin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, işletme faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamada zorunlu hale gelmiştir. İşletme faaliyetlerin her aşamasında son derece önemli lojistik performansında değerlendirilmesi işletme başarı açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin lojistik performansındaki başarısı işletmenin ve işgörenlerin hedeflerine ulaşma düzeyi ile ifade edilmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı işgören performansı ve işgören memnuniyetinin lojistik performans üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmadaki veriler turizm sektöründe yer alan turizm işletmelerinden (Konaklama, Yiyecek-İçeçek ve Seyahat İşletmeleri) lojistik faaliyetlerden sorumlu yöneticilerle yüz yüze anket çalışması ile elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS 22 programında analiz edilmiş, işgören performansının ve işgören memnuniyetinin lojistik performans üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performansı, Turizm İşletmeleri, İşgören Performansı, İşgören Memnuniyeti

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.