Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kaba Küme-VIKOR Bütünleşik Yaklaşımı İle Müşteri Odaklı Tedarikçi Seçimi

Mehmet Akif Yerlikaya
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Burak Efe
Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Ömer Faruk Efe
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Günümüzde firmalar için, artan rekabet koşulları ile birlikte müşteri odaklı kaliteli ürünler üretmek ve pazar payını arttırmak için işletmeler arası uyum gittikçe daha da önemli bir hale gelmeye başlamıştır. Bu yüzden; bu firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY)’nin temel unsurları olan gerek tedarikçiler ve gerekse müşteriler arasındaki ilişkilerini ve güvenlerini koordineli olarak yeniden yapılandırmaları büyük bir önem arz etmektedir. Tedarikçilerle geliştirilen uyum, güven ve karşılıklı işbirliğinin ürün maliyetinin düşürülmesi, kalitenin arttırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, teknolojik gelişmeler ve inovasyona açık olunması gibi konular üzerinde pozitif etkiler yapacağı görülmektedir. Dolayısıyla, işletmeler için Tedarik Zinciri Yönetimi’nin temel konularından olan tedarikçi seçim problemi önemli faaliyetlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, kimya sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için tedarikçi seçim modelini ele alarak düşük maliyetli, müşteri odaklı, yenilikçi ve pazarlama alanında gelişmiş bir tedarikçi seçimi yapmaktır. Tedarikçi seçim probleminin değerlendirilmesi için Kaba küme ve VIKOR bütünleşik yaklaşımdan yararlanılmıştır. Kaba küme yöntemi eldeki verinin sağladığı yararlı bilginin miktarını ölçmede kullanılmaktadır. VIKOR yöntemi ise Kaba küme ile elde edilen kriter ağırlıkları ve tedarikçilere ait verilerden yola çıkarak hangi tedarikçinin seçilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, İnovasyon, VIKOR, Çok Ölçütlü Karar Verme, Tedarikçi Seçimi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.