Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kalite Fonksiyon Yayılımı İle Personel Eğitimi Üzerine Mevcut Durum Analizi ve Bir Anket Sistemi Tasarımı

Mahide Begüm Çiçek
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Nafiz Altay
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Aslı Çalış
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Cevriye Gencer
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Eğitime yatırım yapan organizasyonlar, değişime uyum sağlayarak rekabet üstünlükleri elde ederken, insana yatırımı gerekli görmeyenler, rekabetçi üstünlüklerini kaybetmektedirler. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de gerçekleştirilen bu çalışmada amaç, işletmede bünyesinde yer alan personelin en iyi şekilde eğitilerek görevine tam adapte olmasını sağlamaktır. Firma içinde seçilen hedef gruba uygulanan anketlerle, mevcut durum ve çalışanların eğitim konusundaki beklentileri hakkında bilgi edinilmiştir. Akabinde elde edilen veriler Kalite Fonksiyon Yayılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Yeni bir eğitim sürecinin uygulamaya konulabilmesi ve sürekli iyileştirmeden bahsedebilmek için ASP.NET ve SQL kullanılarak bir anket sistemi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite Fonksiyon Yayılımı, Personel Eğitimi, ASP.NET, SQL

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.