Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıyan Türk Araçlarına Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Tarife Dışı Kısıtlaması: Geçiş Belgeleri

Haluk Kayıcı
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Türkiye’nin uluslararası karayolu taşımacılık faaliyetleri, ikili anlaşmalar ve bunlara bağlı olarak imzalanan protokollerde belirlenmiş esaslara göre yürütülmektedir. Bazı ülkeler ile yapılmış olan anlaşma ve protokollerce söz konusu ülkelere yapılan ikili taşımalarımız, o ülkeler üzerinden gerçekleşen transit taşımalarımız, o ülkelere boş girip kendi ülkemize yönelik yük alarak yapılan taşımalarımız önceden belirlenmiş bir kotaya tabii tutulmuştur. Genellikle yapılacak yıllık taşıma sayılarını ifade eden bu kotalar, geçiş belgesi dediğimiz izin belgeleri aracılığı ile yürütülmektedir. Türk taşımacılarına kota uygulayan ülkeler arasında Türkiye ihracatının yarıya yakınının gerçekleştiği Avrupa Birliği’ne üye ülkeler de bulunmaktadır. Türkiye’den Avrupa yönüne yapılan taşımacılığın büyük bir kısmını Türkiye’de üretilen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin malları oluştururken, ne yazık ki kota uygulamaları ile kendi ekonomilerinin rekabet gücüne de olumsuz etki yapmaktadırlar. Bu çalışmada sadece “Türkiye’de kayıtlı oldukları” için karayoluyla uluslararası eşya taşıyan Türk araçlarına Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından tarife dışı olarak kısıtlama getiren ve Türk özel sektörüne olumsuz etki yapan geçiş belgesi uygulamaları incelenerek, değerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığı, Avrupa Birliği, Geçiş Belgeleri, Taşıma Kotaları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.