Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Konteyner Terminallerinde Beyaz Yaka Çalışanlarının Bireysel Yenilikçikilik Eğilimlerinin Ölçülmesi

Ramazan Özkan Yıldız
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Oytun Cebeci
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Tüm sistemlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe de değişim kaçınılmazdır. Sürekli değişken ve zorlayıcı olan liman çevresine uyum sağlayabilecek ve bu değişimleri yönetebilecek insan kaynağına sahip olmak limanların bu değişim süreçlerine kolay adapte olabilmesini ve yarış içerisindeki devamlılığını sağlayacak önemli etkenlerden birisidir. Limancılık alanındaki yenilikler daha yoğun bir şekilde konteyner limanları ve terminalleri ekseninde gelişmektedir. Konteyner terminallerindeki yenileşme sürecinin etkili bir biçimde yapılandırılabilmesi, özellikle beyaz yakalı personelin bu sürece etkin katılımına ve yenilikçi davranışlar geliştirmesine bağlıdır. Sürekli gelişen terminal sistem inovasyonları ile uyumlu bir şekilde rekabetçi konumlarını koruyabilmeleri konteyner terminallerinin, çalışanların yenilikçilik seviyelerinin yenilikçi ve öncü seviyelerine çıkmasıyla mümkün kılınabilir. Bu çalışmada, Hurt v.d., (1977) tarafından geliştirilen Bireysel Yenilikçilik Ölçeği yardımıyla Rogers’ın Yeniliklerin Yayılımı Kuramı’nın çıktılarıyla ilişkili bir biçimde konteyner terminali çalışanlarının bireysel yenilikçilik seviyeleri belirlenecek ve bu yenilikçilik düzeylerinin terminal yapısı ve organizasyonu ile bir ilişkisi olup olmadığı araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Yeniliklerin Yayılımı Teorisi, Konteyner Terminalleri, Beyaz Yaka Çalışanları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.