Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Faaliyetler Kapsamında Müşteri İlişkileri Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Zeynep Özgüner
Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Mert Özgüner
Dr., Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

Aydın Özdemir
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

Küresel yapının hâkim olduğu günümüz rekabet koşulları altında işletmelerin başarısı; lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkün olacaktır. Etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilecek lojistik faaliyetler gerek değer avantajı gerekse de verimlilik avantajı sağlayarak daha yüksek müşteri değerine ulaşabilmekte ve bu sayede rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Bu noktada lojistik faaliyetlerden beklenen yararın sağlanabilmesi açısından müşteri ilişkileri yönetimi oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimi sayesinde işletmeler, pazarlama hedefleri açısından müşterileri hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmalarını sağlayacak donanımların alınması noktasında sağlıklı kararlar alacak ve rekabet güçlerini artıracaklardır. Bu çalışma müşteri ilişkileri yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan hipotez Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyetlerini sürdürmekte olan 205 üretim işletmesi üzerinde test edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda müşteri ilişkileri yönetiminin işletme performansı üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep OSB, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İşletme Performansı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.