Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Firma Web Sitelerinin SWARA, ARAS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Aşır Özbek
Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Merve Engur
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Günümüzde hızla gelişen bilişim teknolojileri ile birlikte web siteleri, ticaretin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Müşteri ile etkileşimin gerçekleştiği ilk ara yüz web siteleridir. Müşterinin işletme hakkında temel verilerin elde edildiği ilk başvurulan yer web siteleri olmaktadır. Web siteleri firmaların vitrini olarak tanımlandığında, ilgi çekici ve etkileşimli hizmet sunması müşteriler üzerinde oluşturduğu etki ve imajı düşünüldüğünde günden güne önem kazanmaktadır. Bu nedenle web sitelerinin kalitesi müşteriyi ikna etmeye yönelik temel gösterge olmaktadır. Bu çalışma ile lojistik alanında faaliyete bulunan firmaların web sitelerinin kalitesi çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Web siteleri arasında standart bir yapı yoktur. Bu amaçla web sitelerinde standart olması gereken kıstasları belirlemek, önceliklendirmek ve bu kıstaslara göre lojistik firma web sitelerinin kalitesini değerlendirmek amacıyla bir model önerilmiştir. Kıstas öncelikleri SWAR yöntemi ile belirlenirken, web sitelerinin değerlendirilmesi VIKOR ve ARAS yöntemi ile yapılmıştır. Geliştirilecek bir modelle temel önceliklerinin belirlenmesi, işletmelerin kendi web sitelerini değerlendirmesi ve ona göre gerekli eylemlerde bulunması küresel rekabette işletmelere avantaj kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: VIKOR, ARAS, SWARA, Lojistik, Web Sitesi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.