Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

İlke Sezin Ayaz
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Esra Baran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Ramazan Özkan Yıldız
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

En az iki kişi arasında gerçekleşen ve ortak anlayış sağlama süreci olarak tanımlanmakta olan iletişimin örgütler ve gruplar içinde motivasyon, bilgi aktarımı ve sosyal ihtiyaçların karşılanması işlevlerini yerine getirdiği söylenmektedir. Etkili bir iletişim işletmelerde performans ve başarıya katkı sağlayan önemli bir güç olarak görülmektedir. Örgüt içerisinde etkili bir iletişim ortamının sağlanmasında çalışanların bireysel iletişim becerileri büyük önem arz etmektedir. Lojistik firmalarında, müşteri ilişkilerinde ve aynı zamanda operasyonel süreç içeresinde etkili iletişimin sağlanması lojistik tedarik zincirinin kesintisiz ve hatasız işlemesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışmada İzmir’de faaliyet gösteren lojistik firmalarında çalışanların iletişim becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için verilerin elde edilmesinde Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen zihinsel, duygusal ve davranışsan iletişim becerileri boyutlarını kapsayan “İletişim Becerileri Envateri’’kullanılacaktır. Elde edilecek veriler SPSS programı ile analiz edilecektir

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri Envanteri, Lojistik, İletişim Becerileri, İletişim

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.