Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe İnovasyon Amaçlarının Önceliklerinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama

Osman Demirdöğen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Hamit Erdal
Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Selçuk Korucuk
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Fatih Mert
Öğr. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak ve piyasada hayatta kalabilmek için günümüz bilgi temelli toplumlarda gelişme ve ilerlemenin kilit unsuru olan inovasyon kavramı, lojistik hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere birçok işletmenin başarısı için hayati öneme sahiptir. İşletmeler pek çok nedenle inovasyon faaliyetlerine girişebilirler. İnovasyon amaçları; ürünler, pazarlar, verimlilik, kalite veya değişiklikleri öğrenme ve gerçekleştirme yeteneği ile ilişkili olabilir. İşletmeleri inovasyon yapmaya iten güdülerin ve bunların öneminin ortaya konulması, yeni pazarlara girmeye ilişkin fırsatlar ve rekabet gibi, inovasyon faaliyetlerini etkileyen güdülerin incelenmesinde yararlı olabilmektedir. İnovasyon amaçları hakkındaki veriler aynı zamanda, inovasyon türlerinin özellikleri hakkında ilave bilgiler de sağlayabilecek öneme sahiptir. Bu çalışmada ulaştırma ve depolama sektöründe iştigal eden lojistik firmalar özelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen; (i) cironun artması, (ii) pazar payının artması, (iii) maliyetlerin düşmesi ve (iv) kar marjının artması inovasyon amaçlarının önem derecelerinin ortaya konulması amacıyla bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Erzurum ilinde son beş yıl içerisinde herhangi bir inovasyon faaliyetinde bulunmuş ulaştırma ve depolama sektöründe iştigal eden 12 farklı firmanın yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek bulanık DEMATEL yöntemiyle inovasyon amaçlarının öncelikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnovatif Lojistik, Bulanık DEMATEL, İnovasyon, İnovasyon Amaçları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.