Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Nitelikli Personel Durumu ve Sınır Geçişlerinden Kaynaklanan Lojistik Sorunlar Hakkındaki Görüşlerine Dair Nitel Bir Araştırma: Gaziantep OSB Örneği

Mert Özgüner
Dr., Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

Aydın Özdemir
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

Zeynep Özgüner
Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

İşletmeler etkin ve verimli çalışabilmek ve başarılı olabilmek için nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli çalışan sayesinde işletmelerin birim personel maliyetleri düşmekte ve hizmet kaliteleri artmaktadır. Bu noktada işletmelerin nitelikli çalışan ihtiyacı oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de nitelikli personel ihtiyacı işletmeler açısından en büyük sorun olarak görülmektedir. Bir diğeri önemli sorun ise işletmelerin ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırabilmesi noktasında son dönemlerde yaşadıkları sınır geçişlerinden kaynaklanan gecikmelerdir. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler ihracatının çok büyük bir bölümünü bu bölgeye gerçekleştiren Gaziantep’te faaliyetlerini sürdüren işletmeler açısından çeşitli problemler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyetlerini sürdürmekte olan tekstil işletmelerinin gerek nitelikli personel ihtiyacı gerekse de sınır geçişlerinden kaynaklı lojistik sorunlar hakkındaki görüşlerini almak ve bu doğrultuda bölgede yaşanan sorunları ortaya koymaktır. Bu amaçla Gaziantep OSB’lerinde faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan 7 tekstil işletmesinin yöneticisi ile yüz yüze görüşülmüş, konuyla ilgili görüşlerine başvurulmuş ve veriler ilgililerin onayıyla yazılı kayıt altına alınarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda bölgede faaliyet gösteren işletmelerin gerek kalifiye personel bulma noktasında ve gerekse de ürünlerini pazarlara ulaştırma konusunda büyük zorluklar yaşadıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep OSB, Kalifiye Personel Sorunu, Lojistik Sorunlar

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.