Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İnsanı Yardım Kuruluşlarının, Verimlilik, Etkinlik ve Lojistik Performans Değerlendirmesi

İbrahim Akben
Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Orhan Taşdoğan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Bu çalışmanın temel amacı, insani yardım alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının lojistik performansını değerlendirmektir. Diğer amaçları ise kuruluşların verimlilik ve etkinlik performanslarının lojistik performansa olan etkisini incelemek ve bu değişkenlerin etkilerini belirlemektir.

Çalışmanın kapsamı gereği Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı menşeili sivil toplum kuruluşları, araştırmanın hedef grubu olmuştur. Bu kuruluşlar üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır ve edinilen veriler ve bilgiler SPSS 23 istatistik analiz programında analiz edilerek araştırmanın hipotezleri test edilmiştir.

Çalışma da elde edilen bulgular verimlilik performansının lojistik performans üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu; etkinlik performansının ise lojistik performans üzerinde anlamlı ama negatif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. İyi bir lojistik performans için bürokratik izinlerle beraber iyi takım, iyi ekipman ve iyi zamanlama kesin olarak gerekmektedir. İyi kurgulanmış bir lojistik koordinasyon sistemi kuruluşun her zaman iyi lojistik performans sergilemesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performansı, Verimlilik Performansı, Etkinlik Performansı, İnsani Yardım Kuruluşları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.