Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Depo Performansının Ölçümlenmesi Açısından Önemli Performans Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma

Uğur Uluışık
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Özge Özaslan Çalışkan
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Günümüzde özellikle lojistik işletmeleri açısından düşünüldüğünde, rekabet koşullarına ayak uydurmanın ve müşteri taleplerini karşılamanın zorlu bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiği açıkça görülebilmektedir. Lojistik işletmelerde nakliyeden sonra en yüksek maliyet unsurunun depolama fonksiyonu olduğu bilinmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, depolarda müşteri taleplerini karşılamanın yanında işletme maliyetlerini düşürebilmek için sektördeki yöneticilerin ve tüm işletme çalışanlarının önemli sorumlulukları üstlenmesi gerektiği söylenebilmektedir. Depolarda, hedeflenmiş olan başarı kriterlerini karşılayabilmek için, çalışanların tüm depolama operasyon süreçlerinde yüksek performans sergilemeleri gerekmektedir. Yöneticiler tarafından, depolarda yapılacak olan performans ölçümleri ile birlikte, hedeflenen maliyet minimizasyonu, müşteri memnuniyeti vb. başarı kriterlerinin karşılanması, varsa düzeltici işlemlerin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması bu noktada büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada zaman, kalite, fiyat ve verimlilik gibi performans ölçüleri ile ölçülebilen depo performans kriterleri kavramsal düzeyde ele alınmış, yapılan literatür taraması ile de alanyazında yer alan araştırmalarda lojistik depo performans göstergelerinden hangilerinin daha fazla incelendiği, araştırmacılar tarafından araştırma değişkeni olarak dikkate alındığı, sektör açısından görece hangi kriterlerin daha fazla araştırmalara konu olduğu hususunda genel bir kavramsal değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Depo Performansı, Performans Kriteri (Göstergerleri)

A Conceptual Study on Determining Important Performance Criteria for Measuring Warehouse Performance

Especially when considered in terms of logistics businesses today, it can be clearly seen that keeping up with the conditions of competition and meeting customer demands should be considered as a difficult process. After transportation function, it is known that the highest cost item in logistics enterprises is the storage function. From that point of view, it can be said that managers and all business employees in the sector should undertake important responsibilities in order to meet customer demands in warehouses as well as to reduce operating costs. Employees should demonstrate high performance in all warehouse management operation processes in order to meet the targeted performance criteria in warehouses. At this point, it has got great importance to meet the success criteria and to take the necessary measures and corrective actions in order to meet the performance measurements, targeted cost minimization and customer satisfaction to be made by the managers in the warehouses. In this study, warehouse performance criteria which can be measured by performance measures such as time, quality, price and efficiency, are discussed at the conceptual level. With the literature review, it is tried to determine which criteria are more important. Finally, a general conceptual evaluation has been made about which of the logistics warehouse performance indicators are examined more in the studies and which of them are considered as a research variable by the researchers, in terms of the sector in the literature.

Keywords: Warehouse Performance

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.