Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dünya ve Türkiye Taşımacılık Verilerinin Pazarlama Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Mualla Akçadağ
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Günümüz sürdürülebilir rekabet ortamında önemi her geçen gün artan taşımacılık sektörü sayesinde ülkelerin ekonomik ve pazarlama faaliyetleri de ivme kazanmaya devam etmektedir. Taşımacılık sektörü içinde yer alan karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu vb. modlar sayesinde canlıların, eşyaların, malların, yüklerin ve hizmetlerin taşınması mümkün olabilmektedir. Bu anlamda bu çalışma ile dünya ve Türkiye ihracat ve ithalat verilerini inceleyerek son dönemlerde havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu ile yapılan taşımacılıkların durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda 2018 den sonra tüm modlarda Çin dışında tüm ülkelerde hem ithalat hem de ihracatın azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun tüm dünyada yaşanan Covid19 salgını ile yaşanan olumsuz etkilerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taşıma Modları, Taşımacılık, Pazarlama Faaliyetleri

Evaluation of World and Turkey Transportation Data in Terms of Marketing Activities

The transportation industry, whose significance is growing daily in today's context of sustained competition, is responsible for the continued growth of the nations' economies and marketing efforts. Transporting live creatures, commodities, cargo, and services is made feasible through modes including road, air, train, sea, etc. in the transportation industry. In this regard, it has been attempted to uncover the state of transportation by air, sea, rail, and road in recent years by looking at the export and import statistics of the globe and Turkey using this study. According to the study's findings, imports and exports in all nations except China dropped after 2018 in all ways. This outcome is assumed to be a result of the Covid19 epidemic's unfavorable impacts on people all across the world.

Keywords: Marketing Activities, Transportation, Modes of Transport

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.