Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Siber Atakların Denizcilik Sektörüne Etkileri: Kısa Bir Literatür Taraması ve Alınabilecek Karşı Tedbirler

Mahmut Mollaoğlu
Arş. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Muhammet Gül
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Siber güvenlik, dijitalleşmenin de artmasıyla birlikte son yıllarda ortaya çıkan en önemli kavramlardan birisi olmuştur. Siber ataklar birçok farklı sektörde ciddi kayıplara yol açabilmektedir. Bu ataklardan etkilenen sektörlerden bir tanesi de denizcilik sektörüdür. Literatürde denizcilik sektörüne ait bileşenlerin siber ataklara karşı savunmasız olabildikleri vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, siber ataklar konusunda denizcilik sektöründe farkındalık oluşturmak ve alınabilecek karşı tedbirleri belirlemektir. Bu doğrultuda, denizcilik sektöründe ortaya çıkan siber ataklarla ilgili kısa bir literatür taraması gerçekleştirilmiş ve bu atakların yol açtığı kayıplar derinlemesine incelenmiştir. incelenen çalışmaların sonuçları, denizcilik sektöründeki eksikliklerin neler olduğunu göstermesi ve alınması gereken kontrol önlemlerinin belirlenmesi açısından faydalı bulunmuştur. Sonrasında gelecek çalışmalar için tavsiyeler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik Sektörü, Siber Güvenlik, Karşı Önlemler

Effects of Cyber-Attacks on the Maritime industry: A Brief Literature Review and Countermeasures

Cyber security has become one of the most important concepts that have emerged in recent years along with the increase in digitalization. Cyber-attacks can cause serious losses in many different sectors. One of the sectors that affected by these attacks is the maritime sector. In the literature, it is emphasized that components of the maritime sector can be vulnerable to cyber-attacks. The aim of this study is to raise awareness in the maritime sector about cyber-attacks and to identify countermeasures that can be taken. In this direction, a short literature review about cyber-attacks in the maritime sector was carried out and the losses caused by these attacks were deeply investigated. The results of the studies that examined were found useful in terms of showing the deficiencies in the maritime sector and determining the control measures should be taken. Lastly, recommendations for future studies were given.

Keywords: Maritime Sector, Cyber Security, Countermeasures

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.