Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Her Katılımcıya 1 Fidan Projesi

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri kapsamından düzenlenecek etkinliklerin bilimsel çıktılarının yanında toplumsal katma değer sağlayacak çıktılar da oluşturması amacıyla başlattığımız "Her Katılımcıya 1 Fidan Projesi", ilki 26-27 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresinde katılımcılarımız adına hazırlanan özel fidan dikim sertifikalarının kendilerine takdim edilmesi ile hayata geçti.

Projemizin izleyen etkinliklerimizde sürdürerek ilerleyen dönemlerde kongre serimizin adı ile anılacak bir ormana dönüştürülmesi, ülke topraklarımızın erozyon ve çölleşmeden korunması için yaklaşık 430 bin gönüllüsüyle mücadele eden TEMA Vakfı çalışmalarına destek vermiş olmak öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Proje kapsamında her bir etkinlik için toprak ile buluşturulan fidan sayıları aşağıda sıralanmıştır.

Bugüne kadar toprakla buluşan toplam fidan

Güncel Etkinliklerİletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.